Административният съд с двама нови заместник-председатели
Административният съд с двама нови заместник-председатели / DarikNews.bg, архив

С решение на Висшия съдебен съвет във Варненския административен съд са назначени двама нови заместник-председатели. Предложението е на председателя на правораздавателната институция съдия Тинка Косева. За поста са предложени и избрани Борислав Милачков Елена Янакиева.

Съдия Борислав Милачков е роден на 12.01.1972 г. Завършил юридическото си образование във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ през 1997 г. От 1999 г. е последователно прокурор в Провадия и Варненска районна прокуратура, където е и зам. - районен прокурор. От 2002 г. е назначен за съдия във Варненския районен съд, Наказателно отделение. От 2007 г. е съдия в Административен съд - Варна. Женен, с две деца.

Съдия Елена Янакиева е родена на 04.04.1973 г. Завършила е юридическо образование през 1996 г. в Икономическия университет. Има общ юридически стаж над 15 години. От създаването на Административен съд – Варна работи в III-то отделение на съда до март 2011 г. От април 2011 г. до същия месец тази година е съдия в I-во отделение на съда.

Двамата съдии са членове на Комисията по професионална етика в Административен съд - Варна за периода 2011-2015 г.

В продължение на година и половина те бяха ментори и обучители на студенти по проект „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013”.