/ Община Варна
Стартира предоставянето на социалната услуга „Приют“, с капацитет 50 души, в центъра на ул. „Петко Стайнов“ №7, чрез финансиране по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, съобщиха от дирекция „Социални дейности“ към Община Варна.

Основните дейности по проекта са подбор и наемане на персонал, подбор на потребители; провеждане на обучение и супервизия на персонала, пряко ангажиран с предоставяне на услугите; разкриване и функциониране на самата услуга.

Във Варна откриват два центъра за болни от деменция

Приютът е форма на социална услуга, предоставяна за срок не повече от 6 месеца в рамките на календарната година, за определена част от денонощието - от 17:00 часа на текущия ден до 10:00 часа на следващия ден, на бездомни лица и семейства.

За потребителите се осигурява подслон, храна, хигиена и социално консултиране, като за ползването те не заплащат такса. С всеки потребител на социалната услуга се работи индивидуално, като личният интерес на лицето е от първостепенно значение.

Оказва се подкрепа за връщане при близки, настаняване в подходяща социална услуга, включване в заетост, оказване на съдействие за подаване на документи за издаване на лична карта, ЕР на ТЕЛК и други.

В приюта не могат да се настаняват лица, нуждаещи се от медицински грижи и/или лекарско наблюдение; както и такива, които видимо не могат да се самообслужват в ежедневните си нужди, посочват още от ресорната дирекция.