Телефон
Телефон / iStock/Getty Images

274 души, от които 194 жени и 80 мъже, на възраст между 60 и 95 години, са потърсили помощ на откритите телефонни линии към дирекция „Превенции“ към Община Варна.

Повече от половината обадили се са имали нужда от съдействие пред различни институции по социални и здравни теми. 

Продължава ежедневно да бъдат подпомагани възрастни самотни хора и трудноподвижни лица за закупуване на храна и медикаменти от общинското Доброволно формирование.

Всички нуждаещи се от помощ за закупуване на храна и лекарства могат да се обаждат всеки ден от 9 до 17 часа на телефони 052-985-099 и 0889 911 791. На тези телефони могат да получат и допълнителна психологична помощ от специалисти към  дирекцията.