"В Попово пристигат първите бежанци от Украйна. Две жени и две деца на възраст между четири и седем години ще бъдат настанени в предоставени от поповчани жилища в града".

Община Смядово приюти първите бежанци от Украйна

Това съобщи Христо Белчев - секретар на Община Попово и председател на сформирания Кризисен щаб.  Друга група от около десетина човека - предимно жени и деца, се очаква да пристигне на 5 март. Създадена е организация всички те да бъдат настанени в домове в града.

Още след сформирането на Щаба десетки местни жители изразиха готовност да предоставят свои имоти в града и в населени места в общината за нужните на напускащите страната си украйнци, припомни Белчев.

Точно тези жилища ще бъдат използвани сега. За някои от тях собствениците са заявили готовност да покриват и сметките за електроенергия. От Щаба смятат, че ще се преценява на място, понеже някои от пристигащите са уточнили, че могат да заплащат сами разходите си за храна и консумативи. 

Белчев посочи, че непрекъснато получава заявки от Украйна. Това са предимно жители на побратимения с Попово град Макаров. Щабът в българския град изпрати писмо, в което заяви готовността си за взаимопомощ.

Украинският кризисен център в Добрич търси и работа за бежанците от войната

"Заявките се получават по телефон, по електронната поща и чрез групи в социалните мрежи. Контакт се осъществява и чрез лични познанства. Бежанците обаче среща трудности при пътуването, има забавяне при преминаването на граничните територии", допълни Христо Белчев.

В община Попово е проведен традиционният Ден на кмета. На него кметовете на населени места от общината са предоставили събраните от местните жители дарения за нуждаещите се украинци.

Събрани са дрехи, одеяла, чаршафи и обувки. Част от тях ще бъдат доставени в Българския Червен кръст в Търговище, тъй като Община Попово работи съвместно с червенокръстката организация за осигуряване на материални дарения. Такива се събират и в Дома на културата „Димо Коларов“ в Попово.
БТА