/ Община Варна
Нови правила за прием на децата в детските градини и в подготвителните групи към училищата в Търговище предвижда проект на нова Наредба. Приемането й е наложително с цел синхронизация на общинската с националната нормативна уредба, съобщават от местната администрация.

Водещ критерий при приема на децата вече ще бъде близостта на детското или учебното заведение до постоянния или настоящия адрес на детето. За целта са определени прилежащи райони към всяка от сградите на единадесетте детски градини и шестте училища в града, които биха могли да формират подготвителни групи.

Родителите ще могат да подават заявления за прием на децата и в заведения, които са извън прилежащия им район. В тези случаи обаче те ще бъдат приемани, ако след класиране на всички от прилежащия район, има останали свободни места.

35 общини ще получат нови училищни автобуси

С преференции при приема в първа група ще се ползват децата, с постоянен или настоящ адрес в прилежащия район от поне 2 години, а за приема в подготвителна група в училище - от поне 3 години. Допълнително точки при класирането ще получават деца с един или двама починали родители, деца на работещи родители или студенти, деца с неизвестни родители и такива, които са посещавали яслена група към същата детска градина, и други.

Писмени становища и предложения по Наредбата се приемат в Центъра за административно обслужване до 13 септември.
 
БТА