Над 12 служители на Държавното горско стопанство в Омуртаг, разпределени в четири екипа, са помогнали за отваряне на пътища от общинската и републиканска мрежа в община Антоново.

Трасетата бяха затворени след разразилата се в региона буря в събота сутринта, вследствие на което в 33 населени места в общината бе обявено бедствено положение.

През двата почивни дни горските служители са прерязали и отстранили от шосетата десетки дървета, за да може по-бързо да се нормализира животът в общината.

Благодарение на хората от Стопанството, вече е отворен пътят за селата Стеврек и Глашатай.

Възстановено е движението и към Халваджийско, Дъбравица и Стара речка.

Все още не е отворен пътят към селата Мечово и Богомолско.

Предстои да бъде направена оценка на щетите, които силната буря е нанесла на горите в района.
 
БТА