Поликлиника Казанлък
Поликлиника Казанлък / община Казанлък
Започнаха ремонтните дейности по сградата на ДКЦ Поликлиника – Казанлък.
 
Ще бъдат изпълнени мерки по енергийна ефективност: топло- и хидроизолация на покрива, поставяне на топлоизолация по фасадите, минерална мазилка, подмяна на дограма, подмяна на ел.инсталация и осветителни тела в общите части на сградата.
 
Обновленията ще бъдат изпълнени по Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДКЦ Поликлиника гр.Казанлък“, финансиран от Националния Доверителен Еко Фонд. Общата стойност на проекта –804 008, от които безвъзмездна помощ 680 762 лв.
 
Подкрепата за общинското дружество „ДКЦ Поликлиника – Казанлък“ЕООД е сред приоритетите в предложенията за бюджета на кмета Галина Стоянова през 2021 година.
 
Строително-монтажните работи по сградата на Поликлиниката са част от дейностите на Община Казанлък за стабилизация на общинското дружество.
 
В проекта за Бюджет 2021 на Община Казанлък са планирани средства за вътрешни ремонти, закупуване на нов рентгенов апарат и автомобил за дружеството. За изпълнението на проекта за реконструкция в общинския бюджет за съфинансиране са предвидени 150 000 лева.