Учене през целия живот в Казанлък
Учене през целия живот в Казанлък / netinfo
В Община Казанлък се проведе среща на заместник-кмета по образование, култура и младежки дейности Юлияна Палазова с участници в международните проекти по програма „Коменски” – тема „Учене през целия живот”. Това са представители на детските градини „Мечо Пух” и „Славейче” в Казанлък и обединено детско заведение „Мир” в Бузовград и техните партньори от Испания, Белгия, Турция, Финландия и Латвия.

Проектът, по който работят детска градина „Мечо Пух” и ОДЗ „Мир” е на тема „Нашата околна среда и култура – да ги открием заедно” и тя е с период от 2006 до 2009 г. Партньори са училища и детски градини от Испания, Финландия и Латвия. Детска градина „Славейче” работи по проект „Музиката в Европа” и партньори са им училища от Турция, Белгия и Испания.

„Учене през целия живот” е на Европейската комисия и е финансиран от Европейския съюз, като условието за осъществяване на такъв международен проект е да се включат в него поне 4 европейски страни. Общата стойност на двата проекта, по който работят трите детски заведения на територията на община Казанлък възлиза на 37 000 евро за целия период на реализацията му. “Основната идея на „Учене през целия живот” е да се обменя опит между учителите в различните страни, да се повишава квалификацията им чрез този обмен и задължително за двете години да има 12 мобилности – т.е. по 12 души от детско заведение да са обменили опит в сходни учебни и детски заведения в чужбина”, обясни Надежда Цочева, директор на ОДЗ „Мир”- Бузовград.

Юлияна Палазова приветства участниците в проекта от името на кмета на общината Стефан Дамянов и пожела много успехи в съвместната им дейност. На гостите бе представена Община Казанлък с нейните забележителности и акцентите в развитието й днес. Представителите на чуждестранните екипи в програмата получиха подаръци – сувенири, характерни за Казанлък и Долината на розите и тракийските царе.