комплекс
комплекс / Търговско-промишлена палата - Стара Загора
 Проф. инж. Жеко Ганев, д.т.н., управител на старозагорската фирма „ЕЛФИ-ТЕХ“ ООД получи  първа награда за иновации на националния конкурс СГРАДА НА ГОДИНАТА 2019. Ганев е член на Търговско-промишлена палата – Стара Загора, където завежда сектор Иновации.
 
Оценената иновация е комплексна адаптивна инженерна инсталация за структурни и енергийни трансформации на минерална вода за водоснабдяване с физико-химично стабилизирана топла и студена вода и пасивна климатизация – охлаждане и отопление, на жилищен комплекс от закрит тип „Варна Сити парк - юг“, Варна. Инсталацията в комплекса осигурява чиста от химикали и хлор вода, посредством сондаж с геотермална минерална вода с температурата на извличане 47оC от дълбочина 1960 м.

Минералната вода се използва като питейна трапезна вода и като битова гореща вода. Озонираната минерална вода e без наличие на хлор и сероводород, годна за ежедневна продължителна консумация при нулев риск за човешкото здраве. Обеззаразяването с озон избягва един много важен недостатък, срещан при използването на хлорни препарати – образуване на токсични  съединения с неприятен мирис.

След прилагане на иновацията на „ЕЛФИ-ТЕХ“ водата във „Варна Сити парк - юг“ е екологична и здравословна, поради факта, че е обогатена с кислород и към нея не са привнесени химични вещества. 

Проф. Жеко Ганев и неговият екип са пред завършване на  уникална инсталация за физико-химично окисление на въглеводороди, в т.ч. и за утализация на емисии от въглероден двуокис, което е световна новост. Разработката ще намери приложение в дружества от енергийния комплекс „Марица Изток“ и при други големи енергийни инсталации, с което ще помогне да се реши най-големият им проблем. Предвижда първо да бъде приложена в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД.

Жеко Ганев е професор по електрофизика. Има множество патенти и основен принос за „вкарването” на озона като работеща технология в България за дистанционното измерване на замърсителите на околната среда и др. Работил е в БАН и в един от най-големите институти на Русия в областта на плазмената химия и физикохимията. Има две докторски дисертации в областта на нискотемпературната плазма и в оптикоелектрониката. От 29 години ръководи фирма за физико-химични водни технологии „ЕЛФИ-ТЕХ“ ООД - Стара Загора, която е произвела над 1100 физико-химични пречиствателни станции за страната и света.