/ / iStock/Getty Images
Стара Загора ще бъде домакин на годишната конференция на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST), на тема „Експанзия на индустрията на знанието на регионално ниво“.

Форумът е на 25 юни от 9:30 часа в Културен център „Стара Загора“. На него ще бъдат дискутирани факторите и мерките, които трябва да бъдат взети на локално и национално ниво за привличането на нови инвестиции и за създаването на благоприятна бизнес среда за развитие на сектора, който по последни данни формира 5% от БВП на страната.

В рамките на конференцията ще бъде направен анализ на сектора на бизнес услугите с висока добавена стойност през последната година в България, прогноза за отражението на глобалната пандемия върху него през 2021 г. и ще бъде начертана посоката на развитие на индустрията.

Ще бъдат посочени и факторите за развитие на сектора в страната и експанзията й на регионално ниво, връзката между държавата, големите компании и стартъпите като възможност за ускоряване на бизнес трансформациите. Това е най-значимото събитие за индустрията на знанието у нас и ще събере в Града на липите, лидерите от високотехнологичния сектор с представители на местните и държавни власти.

Организатори на събитието са AIBEST в партньорство с Община Стара Загора.