Стара Загора
Стара Загора / netinfo
За 31-ва година на 5 октомври празнуваме Деня на Стара Загора!
 
На 23 септември 1879 година /5 октомври н.ст./ Алеко Богориди в присъствието на Търновския митрополит Климент, на кмета Стефан Ст. Салабашев (кмет на града 1879 – 1883 и 1887 – 1890), на служебни лица и много граждани полага основния камък за възстановяване на Стара Загора.
 
Мястото е в центъра на града, на площада, наречен по-късно с името Богориди, сред неразчистените още разрушения. Днес тук е парк „5 октомври”.
 
За бъдещите поколения е оставено послание:
 
“Днес двадесят третий септемврий хилядо осемстотин седемдесят и девета година след Рождество Христово ся положи от собствената ръка на Негово Сиятелство княза Александра Богориди, главний управител на Источна Румелия, този основний камък за възобновление на града Стара Загора в царуването на Всеросийский император Александра ІІ-й Николаевича, в князуването на българский княз Александра І-й Батембергски и в дните на Негово сиятелство княза Александра Богориди, главний управител на Южна България, наречена Источна Румелия, на директора на земеделието, общите сгради и пр. Доктора Вълковича, на Старозагорский префект Нестора Марков, на председателят на Старо-Загорский градский съвет Стефана Стойков Салабашев. Възобновляемия този град Стара Загора ся разсипа, оплени и изгори във времето на Руско-Турската война на 19-ий юли 1877 година от Рождество Христово при нашествието на Турските войски предводителствувани от Сюлейман-паша, при което нашествие ся избиха, исклаха и изгориха до 7850 Българи: мъже, жени и маловъзрастни детчица. Преди разсипването, града Стара Загора броеше до 4419 домове с 25460 души жители, после разсипването останаха 1089 домове с 10650 души.
 
Това ся написа и положи на съхранение в този основний камък за възпоминание на потомството.”
 
Събитието остава в историята на Стара Загора и започва да се чества като официален празник.
 
Тебе аз имам, град на липите –
Синя, далечна Стара Загора!
 
Честит празник, старозагорци!