Сръчни и талантливи участници очакват в конкурса Сурва, весела година
Сръчни и талантливи участници очакват в конкурса Сурва, весела година / DarikNews.bg, архив

До 12 декември се приемат сурвачки и рисунки за конкурса „Сурва, весела година", в сградата на Център за наука, култура и изкуство на адрес: ул."Захарий Княжески" №71, ет.3.

Условията за участие са:
В конкурса могат да участват ученици от І до VІІІ клас, разделени в две групи:
- І група - І - ІV клас;
- ІІ група - V- VІІІ клас.
Сурвачките трябва да бъдат изработени от естествени материали, да носят българската народна традиция и да отразяват Вашите умения, сръчност и познания за обичаите в България.

Рисунките да бъдат във формат 35/50 см /без паспарту/ без ограничение в жанра и материалите. Всеки участник може да представи до две рисунки.
Творбите ще бъдат оценени от компетентно жури.
Всяка творба трябва да е съпроводена със следната информация:
- трите имена на ученика;
- клас;
- училище;
- точен адрес и телефон;
- име на преподавателя.

Награждаването на отличените творби ще се състои на 15 декември от 14.30 часа в залата на Център за наука, култура и изкуство (по ЗПУО - Център за подкрепа за личностно развитие) на ул. "Захарий Княжески"№71, ет.3.