хотелска стая
хотелска стая / ThinkStock/Getty Images
51 места за настаняване с над 10 легла са функционирали в Старозагорско през месец февруари.
 
Броят на стаите в тях е 1 959, а на леглата - 3 784. В сравнение с февруари миналата година, общият брой на местата за настаняване  намалява с 15.0%, а броят на леглата в тях - с 6.1%.
 
Общият брой на нощувките през отчетения от ТСБ-Югоизток период,  е 16 088, или с 41.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Пренощувалите лица са 6 987, или с 44.6% по-малко в сравнение със същия месец на 2020 година.
 
Общата заетост на леглата в местата за настаняване е 15.4%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди (21.9%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата бележи спад с 8.9 процентни пункта.
 
Приходите от нощувки през февруари 2021 г. са 867 861 лв., което е с 39.4% по-малко в сравнение с февруари 2020 година. Приходите от нощувки на чужди граждани намаляват с 68.9%, а тези от нощувки на български граждани - с 33.2%.