Собствениците на имоти в „Бедечка” скочиха срещу предложението на кмета
Собствениците на имоти в „Бедечка” скочиха срещу предложението на кмета / Dariknews.bg, архив

Собствениците на имоти в „Бедечка" скочиха срещу предложението на кмета. Според тях то противоречи на член 4, ал. 1 и на член 17, ал. 1,2,3,4 и 5 от Конституцията на Република България. То е необосновано, незаконосъобразно и в разрез на влезлите в законна сила съдебни решения, които се ползват със силата на присъдени установени обстоятелства.
Изложението не отговаря на действителната фактическа обстановка. Не са предоставени значителни доказателства, смятат собствениците.

„За какъв парк, за каква загриженост, за какво опазване на благоприятната и здравословна околна среда става въпрос? Искаме да припомним на уважаемия Кмет, че тази част е едно сметище, тъй като през годините Общината няма средства да я поддържа. В момента на тази територия има боклуци, и то най-много от самата Община, която на 12.09.2015г. събори незаконните постройки, продаде тухлите и остави камари боклуци. Кой ще ги чисти?Как ще го поддържа общината като няма средства? За каква зелена площ говори?

Как е възможно при такова значително участие на съдебна и държавна власт да се твърди, че има сериозни основания да се счита,че тези Решения са НИЩОЖНИ ?!

От всички се знае, че ние собствениците притежаваме съдебни решения от 1994г., 1995г., 1996, 1997г., въз основа на които е възстановена собствеността ни. Именно те, които са най-висшия правосъден акт, сложиха край на разногласието между нас собствениците и Общината още през 1997г.

Тази територия която е отредена за кв."Бедечка" с Решение №1069/11.09.2003г., е ЧАСТНА и никога не е била документално и законно парк, озеленена площ и особено публична-общинска собственост!
Настояваме да помислите и за атакуваното Решение , взето на основание чл.9,ал.3 от ЗУТ. То е абсолютно законосъобразно и е взето на база на множеството представени съдебни решения , че в тази територия, няма парк, тъй като там не е провеждано озеленяване. Има запазени дървета от разсадника, а останалото е саморасляци.

Идентични на това Решение са и другите визирани Решения от 2005,2007 и 2011г. Всички те са взети, защото е безспорно доказано, че територията не е била парк, нито публична-общинска собственост, а само и единствено ЧАСТНА, защото там никога не са провеждани каквито и да били паркови подобрения. Няма явна Фактическа грешка ,тъй като по силата на Закона там никога не са извършвани каквито и да било мероприятия.

С други думи, територията, върху която са възстановени имотите на собствениците, никога не е била ПАРК, и респективно по предназначение никога не е била публична общинска собственост, поради което имотите да не подлежат на реституция.

Искаме да припомним на уважаемите Общински съветници ,че:
- Повече от 20год. плащаме данъци за възстановените си имоти, без да можем да правим нищо върху тях. Къде в Европа го има това?
- Отстъпили сме безвъзмездно 22% от собствеността си на Община Ст.Загора, но Кметът упорито продължава да крие, че сегашният ПУП-План за застрояване - 2012г. предвижда над 100 декара зелена площ. Но тя и нея не подържа.
- Платили сме с наши средства изработването на ПУП-а и сме спазили всички изисквания на ЗАКОНА.Проведени са и десетки обществени обсъждания.
- Имаме ЗАПОВЕДИ, респективно НОТАР.АКТОВЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ, които са заставили Кмета Живко Тодоров да ги издаде, въз основа на Съдебни решения.
- Вписани сме в имотния регистър!

ЗАТОВА за пореден път питаме:
-Защо след 13г. взети законни решения се обявяват за нищожни?Къде бяхте през тези години?
- Защо след 4 год. влязъл в законна сила ПУП продължават да се търсят вратички за неговото отменяне?До кога ще продължава този психически тормоз?
- Промяната на Общия устройствен план ще доведе ли до промяна на собствеността и ще промени ли оценката на имотите ни,която Комисията по чл. 210 от ЗУТ ни издаде още през 2011г.,а с годините тя се повишава?
- Община Ст.Загора наясно ли е за всички инвестиционни проекти за квартал „Бедечка" и какво ще загуби от тях?
- Какво ще стане с разрешенията за строеж, които са издадени от Община Ст.Загора?
- Какво ще се случи със собствеността на магазин „Кауфланд",който също е част от атакувания ПУП-План за застрояване-2012г. за кв."Бедечка"?
-Защо след построяването на „Кауфланд" започна да се иска промяната на ПУП-а?
- На кого реално икономически и политически пречим?
-Не е ли това скрита национализация?

И не на последно място:
- Наясно ли е г-н Кметът, че с тези свои действия, не само ще обрече Община Ст.Загора на фалит, но и ще обрече поколения напред да плащат високи данъци за неговата грешка?

Уважаеми Г-н Кмете, Уважаеми Общински съветници,

Готови ли сте да платите последствията, което ще предизвика настоящото „Предложение"? Съдът ще присъди много по-висока цена за имотите ни, защото са минали години и всичко поскъпва! Поради това необосновано и незаконосъобразно е предложението на Кмета. Ще започнат съдебни дела срещу Общината в Българския и Европейския съд, за плащане на: За пропуснати ползи и извършени разходи, за пропуснати инвестиционни проекти и изпълнението им,за данъци за 15-20 год.назад,за платените суми по изработването на ПУП-а,за плащане на реално възстановени земи, като общината ще се лиши от над 100дка. площ,разноските по съдебните дела и т.н.", се казва в писмо, разпространено до медиите.

То е адресирано до кмета, председателя на Общинския съвет, общинските съветници и постоянните комисии.