сесия Стара Загора
сесия Стара Загора / община Стара Загора
Община Стара Загора ще поеме дългосрочен общински дълг под формата на дългосрочен кредит от Обединение „Фонд за устойчиви градове“ и Фонд „ФЛАГ“ ЕАД. Със средствата ще се обновят Летният театър, Драматичният театър и две училища- СУ „Христо Ботев“ и СУ „Васил Левски“.
Размерът на дълга, който ще бъде поет е 13,450 млн. лева за 15 години с три години гратисен период.

Условията, при които се предлагат средствата са изключително добри, мотивираха подкрепата си общински съветници.

Внесената на първо четене Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора, предизвика дебати в зала. Текстът беше приет с гласовете на 43-ма заседатели, а по време на разискванията съветниците се обединиха около становището предложенията да бъдат прецизирани и представени във времето преди второто четене. Срокът за това е до 5 ноември.

Дебати в зала предизвика и предложение за промяна в срока на усвояване на съществуващ дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Реконструкция на Зоопарка в Стара Загора“. В текста е записано-удължаване на периода за усвояване и гратисния период на вече договорения кредит от 18 на 24 месеца, при запазване на останалите параметри в договорените размери и срокове.

Основното, което притеснява всички нас, са проблемите в строителната част на проекта, обобщи мнението на повечето заседатели председателят на Общинския съвет Мария Динева.

Строително-ремонтните дейности по Реконструкцията на Зоопарка в Стара Загора започнаха  през месец ноември 2019 година със срок на изпълнение 1 година.В началото на тази година e издаден Акт Образец 10 от 10 януари за спиране на строежа във връзка с установена затруднена зимна обстановка за един месец. С цел предпазване и ограничаване на разпространението и заразата с вируса на COVID-19 за времето на извънредното положение, с Акт Образец 10 от 13 март прекратени строителните дейности за два месеца.

Представител на фирмата-изпълнител увери общинските съветници в зала, че изгубеното досега време ще бъде наваксано и в следващите 6 месеца обектът ще бъде изцяло завършен. Имахме проблеми в началото, което вече е наваксано, а цялата ни дейност до момента бе съобразена с животните и тяхното обслужване. Това доведе до забавяне на графика, съобразявахме се и със съветите на директора на Зоопарка, някои от дейностите бяха спрени и по време на пандемията, обясни още представителят на фирмата-изпълнител.

40 заседатели подкрепиха предложението, а 7 се въздържаха от мнение.

Темата за дейностите по реконструкцията на Зоопарка ще бъде дискутирана на разширена работна среща, обясни председателят на Общинския съвет Мария Динева след гласуването.