Кюстендил
Кюстендил
С тематична изложба, на която ще бъдат представени ордени, медали, хладно и огнестрелно оръжие, от периода на Освободителните войни, Национално дружество „Традиция“ ще отбележи 6 септември-Ден на Съединението.

Национално дружество "Традиция" е доброволна, неполитическа, патриотична и културно-просветна общност на граждани, проявяващи професионални и любителски интереси към традициите във въоръжените сили по отношение на моралните ценности, воинските ритуали, униформените облекла, нагръдните знаци, историческото оръжие и военните символи. Дружеството има около 1600 членове

Експозицията ще бъде разположена в централната част на парк „Артилерийски“ от 10:00 до 16:00 часа.

Точно в 12:00 часа членовете на Дружеството ще прочетат Прокламацията за обявяване на Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

На 6 септември се навършват 135 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. След Берлинския конгрес от 1878 г. България е разделена на Княжество България и Източна Румелия (в пределите на Османската империя). Българското население, останало под османска власт, се стреми към обединяване с освободените българи.