/ Dariknews.bg, архив
С посредничеството на Надежда Чакърова-Николова - обществен посредник на територията на Община Стара Загора на 10 май, четвъртък ще се проведе съвместна приемна с Председателя на ОбС Таньо Брайков и Секретарят на Община Стара Загора г-н Делян Иванов, изнесена по места:

- село Хрищени - от 10:00-11:30 часа в Кметство с. Хрищени

- село Преславен - от 12:00-13:00 часа в Кметство с. Преславен. 

 

приемни в Стара Загора
netinfo

На изнесените съвместни приемни, заинтересованите граждани ще имат възможност пряко да получат информация и да поставят въпроси, свързани с дейността на Общински съвет и общинска администрация и области в ресора на работа и правомощията на Председателя на ОбС, Секретарят на общината и общинския Омбудсман.
Обществен посредник в Стара Загора