Повече безработни, по-малко обявени работни места
Повече безработни, по-малко обявени работни места / DarikNews.bg

Към края на месец февруари в Бюрата по труда в Старозагорска област са регистрирани 15 254 безработни, като равнището на безработица е 10,33%. С най-ниско ниво на безработица е община Стара Загора, а с най-високо-Николаево. Спрямо януари равнището на безработица се увеличава с 0,61 пункта, а регистрираните безработни с 903-ма души.

Броят на регистрираните хора без препитание в община Стара Загора се увеличава, като нивото на безработица за февруари е 6,86%. Без работа са 5418 старозагорци.

През февруари са обявени 176 работни места, с 66 по-малко от заявените през първия месец на годината.Най-много са обявените места в търговията, преработващата промишленост, строителството, хотелиерството и ресторантьорството.

Четирима местни работодатели са уведомили Бюрото по труда за очаквани масови съкращения.