/ община Казанлък
В Деня на българската община, в Казанлък бе открита изцяло реновираната сграда на Диагностично - консултативен център – Поликлиника

Управителят д-р Красимир Пейчев отбеляза, че дейността на дружеството не е прекратявана по време на ремонта и благодари за търпението на колеги и пациенти. 

Обновената сграда на Районна поликлиника – Казанлък бе осветена от Старозагорски Митрополит Киприан, който подари на екипа на Районната поликлиника икона на Свети Йоан Рилски, небесния покровител на българите.

Казанлък благодари на дарителите в пандемията

В ДКЦ - Поликлиника са на разположение 55 кабинета, където работят 34 лични лекари, 11 специалисти под наем, 24 лекари и 10 стоматолози. Заведението разполага и с 16 специализирани медицински кабинета, лаборатория по образна диагностика, клинична лаборатория, манипулационна и сектор по физикална и рехабилитационна медицина.

През месец януари тази година започна изпълнението на проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДКЦ – Поликлиника, гр. Казанлък" с финансовата подкрепа на Национален доверителен екофонд по Инвестиционна програма за климата. Общата стойност на проекта възлезе на 804 008.41 лв., от които близо 120 000 лв. е съфинансирането от бюджета на Община Казанлък. 

Със собствени средства на дружеството на поликлиниката в размер на 72 000 лева са обновени кабинетите, ремонтиран е партерният етаж, оформени са нови входове и техните стълбища, изграждане на интернет мрежа и видеонаблюдение.

Лечебното заведение е пряк наследник на създадената през 1948 година първа поликлиника при Околийски Народен Съвет Казанлък. От 1977 година функционира новата база на поликлиниката и никога не е правен цялостен ремонт.

Диагностично - консултативен център – Поликлиника Казанлък е най - голямото здравно заведение за извънболнична медицинска помощ в Община Казанлък, което обслужва населението на пет общини - Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево.
 
община Казанлък