н
н / Thinkstock/Getty Images
374,15 лева е пълният размер на целевата помощ за новия отоплителен сезон, а размерът й се изчислява спрямо средната продажна цена на определено количество електроенергия по дневна и нощна тарифа към 31-ви октомври на настоящата година.
 
Социалната помощ за отопление за предстоящия зимен сезон е с 9 лева по-висока в сравнение с изминалата зима.
 
Кандидатстващите за помощта вече могат да подават своите заявления в дирекция „Социално подпомагане” в Стара Загора. Документите се подават по настоящ адрес, а кампанията ще продължи до края на месец октомври.
 
През миналия отоплителен сезон са подпомогнати 204 635 лица и семейства в страната, но за тази зима от Агенцията за социално подпомагане очакват техния брой да достигне 230 хиляди души.