документи папки
документи папки / ThinkStock/Getty Images
Социалната помощ за отопление за предстоящия зимен сезон ще бъде с 9 лева по-висока в сравнение с изминалата зима. Това предвижда заповед на социалния министър Бисер Петков за новия размер на помощта, който ще бъде изплащан през отоплителния период 2018-2019-та година.

Общата сума за месеците от ноември до март включително ще бъде 374.15 лева, а размерът й се изчислява спрямо средната продажна цена на определено количество електроенергия по дневна и нощна тарифа към 31-ви октомври на настоящата година.

Заявленията за отпускане на целевата помощ се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на кандидатите, до края на октомври. През миналия отоплителен сезон помощта стигна до близо 205 хиляди лица и семейства, но за тази зима от Агенцията за социално подпомагане очакват броят на лицата с право на такава помощ да достигне 230 хиляди души.