По-малко таксита в Стара Загора?
По-малко таксита в Стара Загора? / Dariknews.bg, архив

Такситата в Стара Загора да бъдат 550 на брой, а валидността на издадените разрешителни да бъде за срок от една година, е предложението на кмета Живко Тодоров, което ще гледат заседателите на днешното си заседание.

Причина за това е постъпило искане от фирми, които извършват таксиметрови услуги на територията на общината, броят на такситата да бъде намален от 700 на 540. Сред мотивите да посочени намаленото потребление на таксиметрови услуги, замърсяването на околната среда вследствие на интензивното движение по улиците на града, както и броят на съществуващите таксиметрови местостоянки. Данните сочат, че през последните година Община Стара Загора издава годишно около 540 броя разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Определя максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег в размер на 0.90 лв. за дневна тарифа и 1,10 лв. за нощна тарифа, валидни за територията на община Стара Загора, е записано още в предложението на кмета до съветниците.