Общински съвет Стара Загора
Общински съвет Стара Загора / netinfo
30 000 лева за ремонт на Кукления театър в Стара Загора  отпуснаха с решение  общинските съветници.  Предложението бе на кмета Живко Тодоров.

През тази година Държавен куклен театър Стара Загора ще отбележи своя 60- годишен юбилей. Театърът се радва на изключителен национален и международен престиж. На сцената му са поставени над 300 постановки от български и световни автори, пишещи за деца и възрастни. Театърът е организатор и домакин на единствения в Европа Международен куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро”. Историята на културната институция през годините се събира в книга, информира преди дни в студиото на Дарик директорът Дарин Петков.
Сумата от 30 000 лева бе отпусната чрез вътрешни компенсирани промени в разходната част на Бюджета. Необходимите за ремонта средства са осигурени за сметка на планирания по бюджета на община Стара Загора резерв за непредвидени и неотложни разходи за местни дейности. Те са предоставени под формата на основен ремонт като дарение на Кукления театър.


Водещ на днешното заседание на съветниците е заместник-председателят на Коалиция „Народен съюз” Методи Пенчев.

Четири от точките, отнасящи се за продажба на имоти, бяха оттеглени от дневния ред на сесията. Заседателите ще гледат на първо четене Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора, ще бъде представена Бюджетната прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2018-2020 година. Улица в кв. „Индустриален” да носи името на Св. Игнатий Старозагорски е предложението на общинския съветник от ГЕРБ Светлана Тенева.