/ Община Стара Загора
В Детска градина №10 „Светлина” в Стара Загора започна изпълнението на нов проект „Играта в предучилищна възраст-образователни, социални и емоционални ползи“, информира директорката Йоанна Димитрова. 
 
Анимационен фестивал гостува в Стара Загора

Проектът е спечелен чрез Център за развитие на човешките ресурси и ще бъде финансиран с 10 990 евро по програма Еразъм +,Ключова дейност 1 и ще продължи до 31 май 2020 г.
 
Многобройни са заложените дейности по проекта. Тези от тях, насочени към децата, включват: презентиране на иновативни игри, авторски игри за екологично възпитание, система от игри за формиране на диалогично-комуникативни умения, игри за формиране на сътрудничество и формиране на нравствени модели за поведение. Играта е изведена като част от обучението с цел да се насърчи творчеството на децата.
 
Центърът за талантливи деца ще е готов в края на юли (СНИМКИ)

„Игровата структура приканва учителите  и децата да инициират и поддържат определена степен на игривост, закачливост в цялостното образование на детето, дори когато образователните намерения изискват поддържаща структура. По този начин игривостта става характеристика на взаимодействието между възрастния и детето“, обясни Димитрова.
 
Децата ще участват и в игри за преодоляване на агресията, за формиране на емпатия, за развитие на наблюдение, слушане. В различни дейности малчуганите ще бъдат приобщени към духовността на възрастните - с пресъздаване заедно на празнично-обредната система на българите и други.
 
Детски панаир с безплатни работилници гостува в Стара Загора

Важна част от проекта е квалификацията на персонала на  детска градина „Светлина“ – с езикови курсове и организирани практически дейности веднъж в месеца.
 
„Визитна картичка“ на детското заведение е уникалната работа с родителите и общността. Нови дейности в посока укрепването на тези връзки са заложени и в новия проект – курсове за споделяне на опит със студенти, колеги и родители за позитивни и ефективни възпитателни взаимодействия с децата, още и тренинги на тема „Детската градина и формиране на отношение към европейската общност“.

След приключването на проекта са предвидени дискусии за междукултурния опит и прилагането му в детската градина и открити уроци пред студенти и колеги за методиката на работа „Учене чрез преживяване“.
 
Безплатни летни занимания за деца и ученици организира Община Стара Загора (СНИМКИ)

Изключително важна част от проекта е международният обмен на опит в предучилищното възпитание, в който ще участват и педагози от детската градина. Първият курс е  на тема „Геймификацията в образованието“, която ще се проведе в периода 20.07-26.07.2019 в испанската столица Мадрид.