Община Стара Загора набира предложения за Културен календар 2017
Община Стара Загора набира предложения за Културен календар 2017 / DarikNews.bg, архив

Община Стара Загора започна набиране на предложения за Културен календар 2017 г. Крайният срок за подаване на информацията е 14.11.2016 г. Поканата е към културните организации, неправителствения сектор, гражданските сдружения, общинските структури в областта на културата и изкуствата, отделни творци, изпълнители и граждани за участие и партньорство, при разработването на календара на общината за 2017 г.

Всички постъпили предложения се обобщават и структурират от експертите на отдел „Култура" и се предлагат за обсъждане в Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания при Общински съвет - Стара Загора. При необходимост, вносителите на предложенията имат възможност да ги представят и обосноват пред комисията. Окончателният вид на Културния календар за 2017 г., с включените в него инициативи и дейности и определените им финансови параметри, е резултат от съвместната работа и преценка на всички участващи страни.

Целта е да се отговори в максимална степен на очакванията и интересите на съществуващите целеви групи и най-ефективно да бъде разпределен общинския бюджет за 2017 г., направление „Други дейности по културата" в частта „Културен календар".

При разработването и обсъждането на Календара за 2017 г., Община Стара Загора като основен финансиращ и координиращ орган, ще се възползва от правото си за възлагане и на конкретни културни поръчки, имащи отношение към Програмата за развитието на читалищата в Община Стара Загора, изпълняваните към момента проекти в областта на културното наследство и др.