Нов водопровод и канализация за жителите на кв. АПК
Нов водопровод и канализация за жителите на кв. АПК / Община Стара Загора

Започва изпълнението на изцяло нова канализация и нов водопровод на кв.АПК в Стара Загора. Очакванията на администрацията и на кмета Живко Тодоров са това да повиши качеството на живот на 4 500 жители на квартала.

Според ресорния зам.-кмет и ръководител на проекта инж. Янчо Колоянов, този старт е дългоочакван, тъй като досега в квартала няма действаща канализация. Екипът е положил много усилия за включването му в Интегрирания воден проект за Стара Загора на обща стойност 40 399 582 лева, тъй като не е отговарял на условията на Оперативна програма „Околна среда".

Общата дължина на канализационната мрежа, която ще бъде изградена, е 2216.60 м, а на водопроводната мрежа - 2815 м.Те ще обхванат улиците "Мадарски конник", "Изгрев", "31 юли", "Освобождение", "Русалка", "Житен клас" и "Ален мак".

Подмяната на водопроводната мрежа на кв.АПК ще бъде съобразено с етапите на изграждане на канализационната мрежа. Предвижда се цялостно изграждане на новопроектираните водопроводи, без прекъсване на нормалното водоснабдяване.

Общата стойност на обекта е 2 359 808,08 лева с ДДС, а крайният срок за приключването му е 9 февруари 2014 година. Изпълнител на дейностите е Обединение „Воден проект Стара Загора". Строителният надзор се осъществява от "Трансконсулт - БГ" ООД.