МС одобри средства, за да може община Стара Загора да откупи частни улици в бившия Агробиохим

конкурс Аз обичам Стара Загора
конкурс Аз обичам Стара Загора / Радостин Танев/Фейсбук
Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджета на община Стара Загора за 2019 г. в размер на 300 хил. лв. Средствата са за придобиване на поземлени имоти с обща площ 83 266кв. м., находящи се в землището на с. Хрищени, община Стара Загора, с цел изграждане на техническа инфраструктура на територията на общината. 

83-те декара частни улици се намират на територията на бившия Азотно-торов завод (АТЗ), където дейност развиват 80 фирми с около 900 работници. Заради собствеността на улиците бъдещи инвеститори отказват заявки, а съществуващият бизнес изпитва огромни затруднения, тъй като собственикът на инфраструктурата събирал такси за подземна инфраструктура.

Предоставянето на средствата на Стара Загора ще даде възможност за развитие на местната икономика и за повишаване на нейната конкурентоспособност. Допълнителните трансфери по бюджета на община Стара Загора се предоставят за сметка на преструктуриране на разходите или трансферите от централния бюджет за 2019 г.