проект
проект / община Стара Загора
Разширяване на териториалния обхват на Международния младежки център и увеличаване на многообразието от дейности е основната цел на проекта „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!“.
 
Той се осъществява по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
 
Бенефициент е Община Стара Загора, срокът за изпълнение е 36 месеца, а финансирането е в размер на 1 870 986 лв.
 
Чрез проекта ще се увеличат териториалният обхват на дейностите на областно ниво във всички 11 общини, дейностите, организирани по инициатива на младежите, както и многообразието им. Основен акцент обаче ще бъде обратната връзка и включването на родителите на младите хора. За да се подобри работата ще бъде разширена инфраструктурата, чрез изграждане на зала за развлечения, каквато е била препоръката от Европа.
 
Община Стара Загора вече е закупила помещение от 11 кв. м, което ще бъде приобщено към друго помещение и залата ще бъде общо 120 кв. м.
 
Ще се провеждат информационни кампании в училищата, дългосрочни тренинг курсове, обучителни семинари и конференции, регионални посещения в областта. Ще бъде разработен и пакет от дейности за работа с родителите. Предвидени са четири младежки лагери, както и създаване на регулярни клубове по интереси.
 
Международната дейност обхваща обмени на групи от България в чужбина и обратно, кръгли маси, национални шампионати по презентиране. Вече са установени връзки с училище в Норвегия, където се работи с деца от бедните квартали.