козметици
козметици / DarikNews.bg
Те очакват да отпадне изискването за договор с дерматолог
Старозагорски козметици настояват да отпадне текст в Наредба, според който трябва да работят под наблюдението на лекар-специалист. Очаква се Националната агенция за професионално развитие и обучение да промени спорното изречение в  държавния образователен стандарт, което породи различни тълкувания. Това стана ясно  след среща между представители на Националната асоциация на козметиците и Здравната инспекция.

РЗИ са издали предписания на новооткритите салони, защото наредбата е в сила още от 1987 година. „Ангажиментът, който поехме е да проведем индивидуални разговори с всеки, на когото сме издали предписания, за да изясним нещата и да предприемем съответните мерки. На никой салон не е отказана регистрация, не е спряна ничия дейност, няма издадени актове. Очакваме промяната на този държавен образователен стандарт“, обясни д-р Елена Канева от РЗИ.

козметици
DarikNews.bg


Срещата беше много ползотворна и ние също очакваме промяната, защото това изречение буди двойнствено тълкуване. Инспекторите решиха да удължат срока на издадените до момента предписания, няма да налагат глоби и колегите ще могат да работят спокойно. Препоръката ми е занапред, когато има някаква неяснота, свързана със спецификата на всяка дейност, да се обръщат към браншовите организации“, обясни председателят на Националната асоциация на козметиците Татяна Викторова.

Тя бе в Стара Загора след сигнал, че част от колегите й в областния град получили предписания за сключване на договор с дерматолог, за да изпълняват дейността в салоните си. Втора квалификационна степен на козметиците им позволява да работят с козметичните апарати, за което не е необходимо да има договор с дерматолог, смятат работещите в бранша. Ние извършваме козметични, а не лечебни процедури, имаме клиенти, а не пациенти, мотивираха се те преди началото на срещата със здравните инспектори.

козметици
DarikNews.bg


Изречението, което породи различни тълкувания на текста от наредбата е, че „при използването на преформирани физикални фактори, козметикът работи под наблюдението на лекар-специалист“.