смог мръсен въздух
смог мръсен въздух / БГНЕС
Община  Стара Загора в сътрудничество с още пет общини разработи проект за поетапно преминаване на домакинствата от отопление на дърва и/или въглища към алтернативно екологично отопление. Това е първият одобрен от Европейската комисия по Програма LIFE интегриран проект за България, като целта е подобряване качеството на въздуха в тези общини. 
 
Разработена е Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата. Тя ще се реализира на два етапа (пилотна фаза, в която ще участват 80 домакинства и основна фаза с 957 домакинства). В резултат на нейното изпълнение се очаква да се намалят годишните емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) с 15,6  т/година.
 
Кандидатите трябва да отговарят на определени критерии, посочени в Схемата. Ако има по-голям брой желаещи, те ще бъдат оценявани по допълнителни критерии, въз основа на информацията във Формуляра за кандидатстване, който всеки кандидат ще подаде до общината за участие в Схемата
 
Могат да участват кандидати, чиито жилища, които се отопляват на дърва и/или въглища, се намират в териториалния обхват на града, посочен в Схемата. Впоследствие териториалния обхват може да се разшири.
 
Участниците трябва да са съгласни да предадат безвъзмездно старите печки и друго отоплително оборудване, което използват за последващо рециклиране, а така също след като бъдат одобрени за участие в Схемата са съгласни да подпишат договор с общината (договорът е също част от документите, които са публикувани с настоящата покана).
 
В одобрения интегриран проект са предвидени консултации и обсъждане с населението, общинската администрация, институции и организации, чрез публикуване за обществен достъп в петнадесетдневен срок на предложенията за Схемата, Формуляр за кандидатстване, договор с общината и др.
 
След като изтече срокът ще се проведе кръгла маса със заинтересованите страни и ще бъде отправена покана към домакинствата да подадат в общината Формуляри за кандидатстване. След преглед на документите и подготвителни работи, ще се достави отоплителното оборудване за монтаж в жилищата на одобрените домакинства.
 
Предложението за Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата във  Стара Загора; предложението за Формуляр за кандидатстване за участие в Схемата с приложени към него декларации; проект на договор между участниците в Схемата и общината, както и други документи, можете да намерите тук: http://www.lifeipcleanair.eu/bg-bg/старазагорадокументи.aspx