/ КПКОНПИ
С решение на КПКОНПИ на прокуратурата са изпратени резултатите от проверките в Община Враца и Община Стара Загора с оглед наличие на данни за извършени корупционни престъпления от лица, заемащи висши публични длъжности, съобщиха от Антикорупционната комисия.

Акция на Антикорупционната комисия в Община Враца

Проверката в община Враца и общинското дружество „Тролейбусен транспорт-Враца“ ЕООД започна на 14 декември 2021 г. от служители на дирекция „Противодействие на корупцията“.

Бяха проверени две обществени поръчки - едната за доставка на 9 тролейбуса, а втората - за доставка на 13 електрически автобуса, 13 станции за бавно зареждане и една бързозареждаща станция към тях.

И двете поръчки са финансирани със средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ и общата им стойност е 32 027 089,53 лева, от които 26 000 000 лева - безвъзмездна финансова помощ и 6 027 089,53 лева - собствено финансиране.

Възложител е общинското дружество за тролейбусен транспорт. Поръчките са спечелени от един и същ изпълнител - „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД. В хода на проверката от КПКОНПИ са изискани документи на място и са снети писмени обяснения от лица, участвали в проведените процедури.

Установено е, че е получена неследваща се имотна облага, както и нарушения при доставката на тролейбусите – не са изпълнени параметрите, изрично посочени в техническото предложение и спецификацията към сключения договор. В резултат на това в експлоатация са въведени транспортни средства, които не са били предмет на обществената поръчка и са произведени от беларуско държавно дружество, без да е установено дали отговарят на нормативните изисквания за транспортни средства в ЕС.

В Община Стара Загора и общинското дружество „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД проверката започна на 29.11.2021 г. по отношение на две обществени поръчки за доставка на 55 нови дизелови автобуси - висок екологичен клас - на стойност 35 639 108 лева, както и на 33 нови електрически автобуса и 18 двойни зарядни станции и два комплектни трансформаторни станции на територията на тролейбусното депо в града, на стойност 49 103 999 лева.

Финансирането е със средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, а възложител е общинското дружество за тролейбусен и автобусен транспорт. Спечелилите поръчките за автобусите са чешко и полско дружество, а за електрическите автобуси - българско.

В хода на проверката са изискани документи, снети са обяснения от служители на общинската администрация, представители на възложителя, външни лица и експерти, участвали в процедурите.

Акция на Антикорупционната комисия в Община Варна (СНИМКИ/ВИДЕО)

Установени са данни за извършени противозаконни действия от лице, заемащо висша публична длъжност, изразяващи се в превишаване на правомощията му и оказване на въздействие в процеса по подготовка и провеждане на обществените поръчки с цел определяне на конкретен участник за изпълнител, за което същото лице е получило неследваща му се имотна облага.

По отношение на проверките в Община Враца и Община Стара Загора е налице сходство при данните за извършени неправомерни действия от длъжностни лица с проверката в Община Варна, резултатите от която бяха изпратени на прокуратурата на 1 декември 2021 г. - установени неправомерни действия от лице, заемащо висша публична длъжност, при процедура по избор на изпълнител за обществена поръчка на стойност 85 000 000 лв., финансиран по Оперативна програма „Околна среда“, за закупуване на 60 броя електрически автобуси и 60 бр. зарядни устройства за тях.