документ
документ / iStock/Getty Images
436 домакинства от 37 населени места на територията на област Стара Загора ще бъдат посетени от специално обучени за целта анкетьори.

Те ще направят персонални интервюта и попълване на два въпросника в периода май - юни.  Въпросниците са  за домакинството и Индивидуален въпросник.

Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите, информират от ТСБ-Югоизток. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече години. 

Резултатите от настоящето изследване ще бъдат готови през първото тримесечие на следващата година.

По данни на същото проучване, проведено през 2019 г., в област Стара Загора размерът на линията на бедност е 459.17 лв. средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия е живяло 26.9% от населението на областта.