класна стая училище
класна стая училище / iStock/Getty Images
Излезе първото класиране за прием на седмокласници. Приетите по първо желание трябва да се запишат в училището, в което са приети, до 16 юли. Ако ученикът е приет по второ или следващо желание, трябва да отиде в училището, в което вече е приет, и да се запише или да подаде заявление за участие във второ класиране.
 
Ако седмокласниците и техните родители не направят нито една от тези стъпки, то те губят местата си и не участват във второ класиране. Важно е да се знае, че желанията за участие във второ класиране не се пренареждат. Ако ученикът не е класиран по нито едно желание, той автоматично участва във второ класиране. Ако е класиран в професионална паралелка е нужно да представи медицинско свидетелство при записването. В противен случай, седмокласникът губи мястото си.
 
Къде е приет ученикът може да се види на електронната платформа priem.mon.bg/. За влизане в персоналния профил на ученика са необходими входящият номер и кодът за достъп от служебната бележка за явяване на изпитите.