/ Зелени Балкани
Два черни лешояда бяха освободени и се настаниха в гнездото в Котленски Балкан. Птиците бяха пуснати от Зелени Балкани и партньори, като част от дейностите по проект “Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649.

Отпускат над 9 млн. лв. за подобряване на природозащитното състояние на птици

Птиците са осигурени от Програма за размножаване на черният лешояд и са дарени на България от белгийският зоопарк Planckendael и френският зоопарк Parc des Oiseaux.  Двата лешояда са мъжки, на възраст около 3 месеца, излюпени тази година и са предназначени да подпомогнат завръщането на вида в страната ни.

Спасиха малка сова на Гребната база в Пловдив (СНИМКИ)

Единият е излюпен в зоопарк Plankendael и отглеждан от родителите си до момента на неговото транспортиране. Другият  е излюпен във френския зоопарк Parc des Oiseaux, но дни след излюпването му се налага да бъде настанен при приемно семейство от същия вид в зоопарк Plankendael. От там двете птици поемат на дълго пътешествие със самолет до България.

За място на тяхното освобождаване е избран хака (изкуствено гнездо) в Котленски Балкан. За проследяването им след излитане от  хака, птиците са маркирани с цветни ПВЦ пръстени, стандартни метални пръстени и сателитни предаватели, а определени пера от крилата им са изсветлени с цел разпознаването им в полет.

Граждани и еколози спасиха застрашени птици

Полеви екип на Фонда за дивата флора и фауна  ежедневно ще наблюдава и подхранва лешоядите и ще следи за тяхната адаптация към дивата природа. Когато придобият увереност, птиците сами ще напуснат хака и ще направят първите си полети и скитания в района.

Представители на дирекциите на природните паркове – „Сините камъни“, „Българка“ и „Странджа“, РДГ Сливен, ДГС Котел, кметове от региона, природонаучен музей Котел, както и представители на частния бизнес, като приятелите ни от Bulgarian Animal Transport, сътрудници и доброволци при изпълнение на част от дейностите по проекта, присъстваха на освобождаването на птиците.