делегат
делегат / община Стара Загора
Весела Марева, която е ръководител на Международния Младежки център в Стара Загора бе част от националната делегация, определена от Министерство на младежта и спорта в третата Европейска конвенция за младежка работа.

Старозагорският делегат участва в работни групи и срещи, чиято цел е формирането на визия за развитието на младежката работа в Европа.

През първия ден на събитието приветствие към участниците отправиха Франциска Гифай - германски федерален министър по въпросите за семейството, възрастните хора, жените и младежите, българският еврокомисар Мария Габриел и генералният директор по демократичните въпроси в Съвета на Европа – Снежана Самарджич- Маркович.

Вторият ден от конференцията бе посветен на Европейската програма за работа с младежта и разработването на обща декларация за страните – членки.

През заключителните два дни бяха представени подготовката на Бонския процес за националните и европейски делегации и финалният документ на Третата Европейска конвенция за младежка работа.

Стратегическият документ от 16 страници съдържа конкретни мерки за развитие на младежкия сектор в Европа.

Конвенцията предоставя платформа за обсъждане на най-новите тенденции в практиката на младежката работа и младежката политика. Основните цели на събитието са да свърже практиката на младежката работа и младежката политика,  да подобри и популяризира младежката работа и нейната стойност и да насърчи участниците към формиране на общи основи и съвместни действия в рамките на практическата общност.