черен лешояд
черен лешояд / Зелени Балкани
За първи път от три десетилетия насам, черният лешояд (карталът) гнезди в България-сформирани са три двойки в Стара планина.

Те са загнездили на специални платформи, поставени от природозащитниците и са част от дългосрочна програма за завръщане на вида. Тя започва буквално преди десетилетия, с първите идеи и дейности за възстановяване на едрите видове лешояди, като част от международна програма и Балкански план за реинтродукция, припомнят от Зелени Балкани.

Първите резултати по програмата бяха постигнати с възстановяването на белоглавите лешояди като гнездящ вид в Кресненското дефиле и Стара Планина. През изминалите години, природозащитниците върнаха на свобода  138 белоглави лешояда , получени като дарение от 19 зоопаркове в 7 страни. Втората цел на трите граждански организации-Зелени Балкани, Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици, бе завръщането на черния лешояд – изчезнал за страната вид.

През последите години, като част от дейностите по проект „Светло бъдеще за черния лешояд“, общо 59 черни лешояда бяха дарени от Испания, с цената на огромни усилия на голям международен екип. Загнездването на вида в Стара планина и за първи път  в „новата история“ на природозащитата в страната, е успех само по себе си.

В началото на 2021 година и с напредване на размножителния сезон, общо три двойки черни лешояди започнаха гнездова активност. Две двойки в Източна Стара планина заеха гнезда (изкуствени платформи, нарочно направени от екипа на проекта) и активно ги надграждат. При една от двойките беше наблюдавана и копулация. В същото време има една сформирана и строяща гнездо двойка и във Врачански Балкан. 

Това са първите активни гнезда на вида наблюдавани от 28 години в България и първите въобще установени и фотографирани в Стара планина, съобщават природозащитниците.