/ ThinkStock/Getty Images
През 2017 година в област Стара Загора са издадени 75 книги с годишен тираж 18 хиляди,16 брошури с годишен тираж 9 хиляди и 9 регионални вестника с годишен тираж 608 хил. и еднократен тираж 12 хиляди. 

Какво, къде, кога в Стара Загора

В сравнение с предходната година, броят на издадените книги и брошури намалява с  41 (31.1%), а средният тираж намалява от  314 през 2016 на  302 през 2017 г., или с  3.8%.
 
В област Стара Загора миналата година са издадени 9 вестника с годишен тираж 608 хил., като спрямо предходната година издадените вестници се увеличават с 2 (28.6%), а тиражът - с 61 хил. (11.2%).
 
Две предложения за званието „Почетен гражданин на Стара Загора“

Относителният дял на издаваните вестници в област Стара Загора е 7.3% спрямо регионалните вестници общо за страната, а годишният тираж - 3.7% от тиража на всички регионални вестници.