/ netinfo
Област Варна е на четвърто място в страната по издадени книги и брошури с 3.3% относителен дял за 2016 година, показват статистическите данни. Област София (столица) е на първо място с 65.5%, следвана от областите Пловдив и Велико Търново със съответно 9.7 и 5.8%. 

През 2016 г. са издадени 8 регионални вестника с годишен тираж 614 хиляди. Относителният дял на издаваните вестници в област Варна спрямо регионалните вестници общо за страната е 5.9%, а годишният тираж - 3.4% от тиража на всички регионални вестници. В сравнение с предходната година вестниците нарастват с 4 броя, докато тиражът им намалява с 1 039 хил., или 62.9%.

През 2016 година в област Варна са издадени: 239 книги с годишен тираж 60 хиляди; 40 брошури с годишен тираж 14 хиляди; 8 регионални вестника с годишен тираж 614 хил. и еднократен тираж 6 хиляди. В сравнение с предходната година броят на издадените книги и брошури намалява с 64 (18.7%), докато средният тираж1 се увеличава от 233 през 2015 г. на 262 през 2016 г., или с 12.2%.