/ ThinkStock/Getty Images
Регионална библиотека „Захарий Княжески“ няма да работи с читатели до 13 април
Във връзка с извънредното положение, обявено в страната, Регионална библиотека „Захарий Княжески“ няма да работи с читатели до 13 април.

Кметът Живко Тодоров: Постъпваме отговорно към хората и тяхното здраве

При възстановяване на нормалното работно време на библиотеката, библиотечните документи с изтекъл срок на заемане, ще могат да бъдат връщани без санкции. Призовават се да използвате онлайн услугата „Попитай библиотекаря”. Достъпът до нея е в долната дясна част на сайта на библиотеката www.libsz.org.

Представители на туристическия бранш в Стара Загора апелира за подкрепа от институциите

Ще отговаряме само на въпроси, свързани с ресурсите на библиотеката: наличие на книги, списания, вестници, как да получите копие на търсени от Вас статии от списания и части от книги.

Затварят детските градини, ще работят само хранителни магазини и аптеки

Подходящи за специалисти и студенти са специализираните онлайн услуги, които библиотеката предоставя: предоставяне на писмена библиографска информация; предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания; копиране на библиотечни документи (само сканиране).

България въведе извънредно положение до 13 април

Към всяка услуга има и подробно разписана информация за нейното съдържание. Достъпът до специализираните онлайн услуги е от меню Услуги, подменю Библиотечни услуги на сайта на библиотеката (https://www.libsz.org/uslugi/vidove-uslugi).