детска ясла Стара Загора
детска ясла Стара Загора / община Стара Загора
50 деца са приети в яслите след първото класиране в Стара Загора. 94 свободни бройки бяха обявени за целодневен прием. Срокът за потвърждаване е следващите пет работни дни. Следващото класиране за свободни места ще бъде в началото на месец март.
 
В класирането участваха децата, отговарящи едновременно на следните условия:
 
- в заявлението за прием са избрани начални месец и година за участие в класиране месец януари 2020 год. или по-рано. В класирането не вземат участие заявленията, в които началния месец и година са от месец февруари 2020 година нататък.
- навършили или навършващи минимална възраст 10 месеца през месец януари 2020 г. 
 
В момента на класирането се прави автоматична проверка за възраст и при условие, че детето не навършва 10 месеца в конкретния период – не участва в класирането.
 
От общинска администрация напомнят, че класирането е според броя точки, събрани от отбелязаните критерии в заявлението за участие в класиране,  трудовата заетост на заявителя и входящия номер на заявлението.
 
Кандидати, без изискуеми задължения към „Местни данъци и такси“ в община Стара Загора могат да получат 1 точка при класиране като отбележат „Да“  на съответния критерий. Верността му се проверява по електронен път от директора при записване в детската ясла, където е класирано детето.
 
Десет са яслите в община Стара Загора. Всички те са реновирани.