/ Зоопарк-София, Иван Масларов
Те са застрашен вид
Сладки котешки лемури радват посетителите на Столичния зоопарк.

Зоопарк-София, Иван Масларов

Котешките лемури са примати от групата на полумаймуните. Обитават гори, храсти и скалисти райони на остров Мадагаскар. Както всички останали видове лемури, те са ендемични за този остров, тоест срещат се само там, допълват от зоопарка.

Зоопарк-София, Иван Масларов

Всеядни са, обичат да прекарват по-голямата част от времето си на земята, но се катерят и по дърветата.

Зоопарк-София, Иван Масларов

Живеят на групи, като в групата цари матриархат. Комуникират си чрез разнообразни звуци, някои от които наподобяват мяукане на котка.

Зоопарк-София, Иван Масларов

Така индивидите от групата се предупреждават един друг при наличие на опасност.

Зоопарк-София, Иван Масларов

Котешките лемури са застрашен вид, като заплахите за тях са климатичните промени, загуба на местообитания поради пожари и животновъдство.