/ Георги Димитров
Софийският университет "Св. Климент Охридски" отбеляза 24 май с академично тържество. На празника в Аулата присъстваха членовете на Академичния съвет на университета, ректори на висши училища, студенти, преподаватели и служители, представители на академичната общност на Софийския университет и много граждани, съобщи пресцентърът на висшето училище.

Тържеството бе открито от ректора на Алма матер проф. Анастас Герджиков, който отправи своя поздрав към всички и отбеляза, че след двегодишно прекъсване имаме възможността да отбележим 24 май по традиционния начин - с празненства в цялата страна, а академичната общност - и с тържество в Аулата на Софийския университет.

В словото си проф. Герджиков припомни, че пандемията ни принуди да опознаем богатите възможности на новите технологии и че те позволяват на студентите да бъдат предложени лекции на именити преподаватели от чужбина в мащаб, който е немислим при обичайната мобилност, изискваща физическо присъствие на гост-лекторите. По думите му, видяхме, че предимствата на тези технологии и богатите дигитални ресурси не могат да компенсират липсата на личен контакт и на човешко общуване.

Ректорът допълни, че успоредно с това, което научихме за обучението, научихме много и за културната мисия и за дейността на Софийския университет. Той припомни, че научните форуми и културните събития в СУ, които обикновено са над 1000 годишно, по време на пандемията бяха не само намалени, но и прехвърлени в онлайн среда.

"По този начин научихме нещо за себе си - нито образователният процес, нито научните конференции, нито културните изяви са просто предаване на информация от един човек на друг. Това се отнася в още по-голяма степен за празненствата, честванията, театралните постановки, концертите и изложбите", каза ректорът. Проф. Герджиков отбеляза, че духовното общуване е нещо повече от споделянето на знания и мисли. 

Ректорът на Софийския университет припомни, че на днешния празник честваме също 130 години от написването на текста на всеучилищния химн от Стоян Михайловски и 50-годишнината от поставянето на паметника на Светите братя Кирил и Методий.
БТА