"Стомана Индъстри" и "Топлофикация Перник" преминаха на алтернативно водоснабдяване от собствени източници в река Струма, съобщиха от предприятията.

Търсят вода от алтернативни водоизточници в Перник

"Стомана Индъстри" ползва по 160 000 куб. м. вода месечно, уточни Валери Димитров - ръководител "Водоснабдяване" в металургичното дружество. По думите му досега половината от това водно количество е идвало от язовир "Студена", останалото от река Струма.

Перник на воден режим, Борисов разпореди да се търси резервен язовир

"Изградили сме водовземно съоръжение в реката, от което през филтърен слой, камъни и решетка водата се подава към вътрезаводско езеро. Оттам с помпена станция се разпределя във вътрешнозаводската водоснабдителна система", посочи Димитров.

Ще спират водата в Перник от 8 до 20 часа (ВИДЕО)

"Топлофикация Перник" черпи обичайно по 12-13 л/сек. от язовир "Студена", заяви изпълнителният й директор Любомир Спасов. По думите му режимът на водата няма да се отрази на топлоподаването, защото предприятието ще ползва изграден преди 15 години алтернативен водоизточник в река Струма.

Ще нараснат значително разходите за химикали за обработка на водата, посочи Спасов. Според него единственият проблем, който ще остане неразрешен, е битовото водоснабдяване към "Топлофикация".
БТА