/ DarikNews.bg
Редица нарушения в обекти за дърводобив са констатирали горски служители при проверка на територията на Държавно горско стопанство - Самоков в землищата на с. Говедарци и село Белчин. Извършена е инспекция на 16 действащи сечища в държавна и общинска горска територия, както и в частни гори, съобщават от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).

Проверките са извършени от горски инспектори при Регионална дирекция по горите - София, както и съвместно с Югозападно държавно предприятие - гр. Благоевград за държавните горски територии. Проверката в имот частна собственост е извършена съвместно със служители на РУ Самоков.

Масирани проверки за незаконен дърводобив в цялата страна

При една от извършените проверки в обекти за добив на дървесина в държавни горски територии е констатирана сеч в два съседни подотдела, за които няма издадени позволителни за сеч. Отсечени са 26 дървета от смърч и бял бор с общо количество 56 куб.м.

Освен незаконната сеч, в два от подотделите проверяващите са установили, че съществуващите извозни пътища не са отразени коректно в технологичния план. За всички констатирани пропуски и нарушения са дадени препоръки и срокове за тяхното отстраняване.

В общинските горски територии проверяващите са открили, че съществуващи извозни пътища не са отразени в технологичния план и информационната система на ИАГ. Установени са още и сечища, които не се почистват своевременно с извеждане на сечта, съгласно изискванията на нормативната уредба.

За всички констатирани пропуски и нарушения са дадени препоръки и срокове за тяхното отстраняване.

Незаконна дървесина и мобилна машина за преработване на дървесина са открити в частен имот при извършената проверка от горски инспектори при РДГ - София, съвместно със служители на РУ Самоков в село Говедарци. На мястото е открита фасонирана и обла иглолистна бялборова дървесина. Дървесината не е маркирана и не е представен превозен билет, доказващ законния и произход. Съставени са 4 акта за нарушение на Закона за горите. Дървесината е задържана в двора на ДГС - Самоков.