Откриха Център за обществена подкрепа в "Надежда”

Откриха Център за обществена подкрепа в Надежда”
Откриха Център за обществена подкрепа в Надежда” / Sofia Photo Agency, Надя Коцева

Център за обществена подкрепа започна работа в ж.к. "Надежда" в София. Третият поред в града център има за цел работа с проблемни деца - предимно от семейства от малцинствени групи или изоставени деца. В центъра работят различни специалисти, които се стремят да предпазят децата от насилие, да наваксат трудностите в усвояването на знания, да ги интегрират в масовите класове и да оказват помощ на родителите. Тези центрове са част от социалната програма на общината, която включа откриването на още шест нови детски градини до края на годината, каза изпълняващият длъжността кмет на София Минко Герджиков.

„Стойността на този дом е около 430 000 лева и трябва да обслужи децата от „Надежда", „Връбница". Най-голямата сума, която е изразходвана в направление "Социални грижи", e за асистенти за независим живот, това е около 4 100 000 лева. Оказваме съдействие на хора в неравностойно положение. Ще разширяваме и развиваме тази дейност през следващите години, тъй като това е общоприета европейска практика, която започна да се налага. Освен това, правим ремонти на домовете за възрастни хора, като особено сериозен ремонт се прави в дома за възрастни хора в „Дървеница", който струва над 3 млн. лева", обясни изпълняващият длъжността кмет на София.