/ iStock/Getty Images
Комисията по финанси и бюджет към Столичния общински съвет ще разгледа предложение на Стефан Марков и зам.-кмета Дончо Барбалов за инвестиране в имот в „Младост-3“ за създаване на „Парк със зона за събития, детска и спортна площадка и пъмп трак съоръжение“. Това съобщиха от Столичния общински съвет (СОС). 

Средствата ще бъдат осигурени от Специализирания общински приватизационен фонд и са на стойност до 1 600 000 лв. Теренът за парка е придобит от държавата с решение на СОС през 2016 година и веднага са предприети необходимите действия по Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) и отреждането му за парк за отдих, спорт и развлечения.

Столичната община подписа договор за доставка на осемте метровлака за третата линия

Към момента е процедирано изменението на ПУП, издадена е виза за проучване и проектиране и е проведена процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за изготвяне на инвестиционен проект, който вече е готов.

„С изпълнението на проекта ще се изгради един изцяло нов квартален парк в „Младост". Този район е един от най-многолюдните квартали на София. В близост до терена се намират две големи училища, спирки на градския транспорт, две метростанции, и много жилищни и обществени сгради.

Изграждането на парк в тази част на София ще подобри средата и качеството на живот на гражданите, ще създаде условия за активен начин на живот и по-чист въздух в квартала“, посочи председателят на финансовата комисия към СОС Стефан Марков.

За обекта се предвижда изцяло нова алейна мрежа, ново парково обзавеждане, осветление, видеонаблюдение, водни елементи и озеленяване. Алеите са с променлива ширина, като в най-тесния участък ширината е 360 см, с възможност паркът да бъде обслужван от малък товарен автомобил за сметосъбиране или автомобил със специален режим на движение.

Проектът включва комбинирана детска площадка за две възрастови групи от 0-3 и от 3-12 годишна възраст в партерната част, места за сядане до петното отредено за кафе, където е и поставен сухият фонтан, като акцент и отправен център. Зоната за събития е проектирана с максимален капацитет 200 души. Проектът включва детски и спортни съоръжения, пейки, маси с пейки, кошчета за смет, афишна колона, указателни табели и други.

Общо за цялата територия се предвижда ново осветление и видеонаблюдение. Беше направена първа копка на строителството на „зелен" коридор в „Надежда", който свързва парк „Надежда“ със Северния парк.

Коридорът се изгражда по проект URBINAT за регенерация и интеграция на непривлекателни градски райони чрез прилагане на социални и екологични решения, базирани на природата. Проектът се финансира по схема „Хоризонт" 2020 на Европейския съюз и е на стойност 1,2 млн. евро изцяло безвъзмездно финансиране. 
Биляна Иванова, БТА