СРЗИ ще осигури на доброволците електронен подпис
Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) набира доброволци в помощ на процеса по прилагане на противоепидемичните мерки и контрол на територията на София-град. съобщиха от СРЗИ.

Засилват контрола по спазването на COVID мерките в София

Добровилците ще попълват Карти за епидемиологично проучване на заразно болен - по образец на Министерството на здравеопазването, ще събират данни на заразени и контактни лица, както и ще въвеждат данни в Регистъра, който е част от Националната информационна система.

СРЗИ ще осигури на добровилците електронен подпис за осъществяване на дейността. Електронна поща за връзка със Столичната регионална здравна инспекция: priemna@srzi.bg.