/ Министерство на труда и социалната политика
Министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков и ръководството на ДЗЗД „Джен-Дуй ЖП Елин Пелин“ обсъдиха възможностите за наемане на повече български работници в проекта за модернизацията жп участъка Елин Пелин-Костенец.

Срещата се състоя по време на работното му посещение на изграждането на Тунел 1, който е част от проекта „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участък Елин Пелин-Костенец“, съобщиха от Министерство на труда и социалната политика.

Гьоков: Предвидено е да се реформират всички домове за стари хора

В посещението участваха изпълнителните директори на ИА „Главна инспекция по труда“ Елена Аврамова и Агенцията по заетостта Смилен Вълов и представители на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

В разговора с представители на ръководството на изпълнителя на проекта ДЗЗД „Джен-Дуй ЖП Елин Пелин“ бяха обсъдени възможностите при изграждането на стратегическия обект да бъдат разкрити повече работни места за български работници и да бъдат осигурени условия за тяхното обучение.

Обсъдени бяха и въпроси, свързани със законосъобразното наемане на граждани от страни извън ЕС, както и осигуряването на достойни, здравословни и безопасни условия на труд.

Министър Гьоков пое ангажимент да съдейства за безпрепятственото реализиране на проекта. От своя страна от дружеството гарантираха предсрочното му изпълнение.