В центъра на София няма да се допускат автомобили с нисък екологичен клас в дни с мръсен въздух, според нова програма на Софийска община, която ще бъде разгледана на сесията на Столичния общински съвет  на 22 април.

Програмата предвижда над 100 мерки, насочени към достигане и поддържане на нормите и стандартите за чист въздух, съгласно националното законодателство.

Една от новите мерки заложени в програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух е въвеждане на зона с ниски емисии от транспорта, която предвижда недопускане в централните градски части на транзитното преминаване на автомобили с нисък екологичен клас в дни с по-големи превишения на нормите. До момента голяма част от инфраструктурата е изградена - монтирани са камери, както и софтуерната им обезпеченост.

Необходимо условие за въвеждане на зоната е поставяне на стикер на автомобилите, в който се отбелязва и екологичния им клас. Новите стикери ще бъдат поставени при годишните технически прегледи от лятото на тази година.

През 2020 г. за всичките шест автоматични станции на територията на Столичната община е постигнато съответствие със средногодишната норма (40 хg/m3) за фини прахови частици. Столична община закупи и въведе в експлоатация собствена мобилна станция за измерване на въздуха.
 
БТА