комин
комин / iStock/Getty Images

Столична община получи над 2500 заявления за получаване на безплатен екологичен уред по проекта за замяна на старите уреди на твърдо битово гориво с по-екологични алтернативи - пелети, газ, електричество или ТЕЦ.

55 хиляди домакинства в София се отопляват с твърди горива.

Според председателя на постоянната Комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори в Столичния общински съвет Лорита Радева има финансов ресурс за подмяната на 15 хиляди стари печки до края на 2023 година.

Проектът е част от мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух в столицата и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е над 44,3 милиона лева.